برخلاف تصور عموم مردم ناخن ها یکی از مهمترین و حساس ترین عضو های بدن ما می باشند. زیبایی آن سبب اعتماد به نفس و عدم رسیدگی به موقع به آن سبب بروز آزرده خاطر شدن و حتی بیماری های روحی و جسمی می شود .برای مثال اگر شما ناخن زیبا و پاکیزه و یک دستی نداشته باشید سعی می کنید دستانتان را از اطرافیانتان مخفی کنید و فرض کنید در یک میهمانی به جای لذت بردن از آن مرتب مراقب مخفی کردن خود و دستانتان از اطرافیان هستید .

پس مراقبت مداوم و مرتب از ناخن ها کاری بس دشوار و زمان بر است ضمن آنکه بدلیل نوع فیزیک دست ها برخی از قسمت های زیرین ناخن ها از دید ما مخفی می مانند که همین سبب بروز آسیب های بعدی به ناخن ها می باشد . استفاده نادرست از ابزار های زیبایی مخصوصا برای ناخن ها در چند سال اخیر سبب شده تا بسیاری از بانوان با مشکلات جدی و در برخی اوقات جبران ناپذیری مواجه شوند . ما اکیدا توصیه می کنیم کار را به کاردان بسپارید و از تخصص متخصص های رزروچی در این زمینه بهره ببرید .