اکستنشن کردن روش ها و مدل های متفاوتی داره
بعضی از روش های غلط و قدیمی باعث میشه که به ریشه و پیاز مو هم آسیب های جدی وارد بشه و حتی بعضی مواقع سبب افتادگی پوست سر هم میشه که جبران ناپذیره و هزینه های زیادی را به شما تحمیل می کند.
بررسی و مشورت با افرادی که روش های متفاوتی را تجربه کردن می تواند راه حل مناسبی برای جلوگیری از مشکلات بعدی به شمار آید
جستجو- پرسوجو- و بررسی رایگان در رزروچی