یک روز که به هیچ وجه تکرار شدنی نیست
روزی که سرشار از کار های ریز و درشت و پر استرس هست
تقریبا از وقتی چشمات باز میشه باید درگیر سالن و آرایش باشی تا وقتی همه رفتن و خودت تنها میشی

با یک برنامه ریزی و بررسی اجمالی دیگه نه خبری از استرس هست و نه دوندگی های اضافه

مثل یک پرنسس ما با تیم مجهز و با تجربه مون میایم
و بعد ادامه عروسی و لذت…