مطالب توسط sadegh5145108

رزروچی از کجا آمد؟

رزروچی ایده خام و اولیه محمد صادق توسلیان بود که بعد از چند بار تغییر نام از مای زرو و رزرو می بالاخره به رزروچی تغییر نام داد . اما شروع کار قرار بود یک اپلیکیشن طراحی شود ولی کمی با دقت نظر و مشورت از اهالی فن متوجه شدیم که فعلا برای شروع کردن […]